„Külön öröm számunkra, hogy lehetőség adódott más főiskolákkal és egyetemekkel közös csoportos beszerzéseken részt venni”

Az Eötvös József Főiskola névében szeretném személyes köszönetemet kifejezni a 2010. évtől a főiskolánkat érintő „Villamos energia beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárások, valamint a „Földgáz energia beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában végzett munkájukért.

Külön öröm számunkra, hogy lehetőség adódott más főiskolákkal és egyetemekkel közös csoportos beszerzéseken részt venni, továbbá, hogy az eljárásokban elektronikus árlejtésre kerül sor, ami biztosította, hogy az energia piacon elérhető legalacsonyabb árat érjük el. 

Valamennyi közbeszerzési eljárást esetében az Eötvös József Főiskola sikeresnek tekinti és elismeri a Sourcing Hungary Kft-vel közösen elért eredményeket.

Borovácz József - Vezérigazgató - Agrokémia Sellye Zrt.